ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG)

ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG)

عَلاَمَات الْفَرْعِيَّة ALAMAT FAR’IYYAH (TANDA-TANDA CABANG)

Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah melihat Alamat Ashliyyah atau tanda-tanda asli (pokok) dari I’rab yaitu baris Dhammah untuk I’rab Rafa’, baris Fathah untuk I’rab Nashab, dan baris Kasrah untuk I’rab Jarr.

Diantara bentuk-bentuk Isim, ada yang menggunakan tanda-tanda yang berbeda dari Alamat Ashliyyah untuk menunjukkan I’rab Rafa’, Nashab atau Jarr tersebut, karena bentuknya yang khas, mereka menggunakan Alamat Far’iyyah yaitu:

1) Isim Mutsanna (Kata Benda Dual). a. I’rab Rafa’ ditandai dengan huruf Alif-Nun ( ان ) b. I’rab Nashab dan I’rab Jarr ditandai dengan huruf Ya-Nun ( ين )

جَاءَ رَجُلاَنِ

= datang dua orang lelaki
رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ = aku melihat dua orang lelaki
سَلَّمْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ = aku memberi salam kepada dua orang lelaki

2) Isim Jamak Mudzakkar Salim (Kata Benda Jamak Laki-laki Beraturan). a. I’rab Rafa’ ditandai dengan huruf Wau-Nun ( ون ) b. I’rab Nashab dan I’rab Jarr ditandai dengan huruf Ya-Nun ( ين )

جَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ = datang kaum muslimin
رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ = aku melihat kaum muslimin
سَلَّمْتُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

= aku memberi salam kepada kaum muslimin

3) Al-Asma’ al-Khamsah ( اَلأَسْمَاء الْخَمْسَة ) atau “isim-isim yang lima” yakni: أَبٌ (=ayah), أَخٌ (=saudara), حَمٌ (=ipar), ذُوْ (=pemilik) dan فَمٌ (=mulut). Isim-isim ini memiliki perubahan bentuk yang khas sebagai berikut: a. I’rab Rafa’ ditandai dengan huruf Wau ( و ) di akhirnya b. I’rab Nashab ditandai dengan huruf Alif ( ا ) di akhirnya c. I’rab Jarr ditandai dengan huruf Ya ( ي ) di akhirnya

جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ

= datang Abubakar

رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ = aku melihat Abubakar
سَلَّمْتُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ

= aku memberi salam kepada Abubakar

Hafalkanlah kelompok-kelompok Isim yang mempunyai tanda-tanda I’rab yang khas ini, sebelum melangkah ke pelajaran selanjutnya.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.