Tag - pemberian

Pemberian Terbaik

Abdullah Ibnul Mubarak ?Rahimahullah pernah ditanya: Apakah sesuatu terbaik yang diberikan kepada seseorang? Beliau menjawab: ?Akal yang cerdas.? Beliau ditanya: ?Jika tidak memiliki?? Beliau menjawab: ?Adab yang baik.? Beliau ditanya: ?Jika tidak mempunyai?.? Beliau menjawab: ?Kawan yang saleh untuk bermusyawarah dengannya.? Beliau ditanya: ?Jika tidak ada?.? Beliau menjawab: ?Memperbanyak diam.? Beliau ditanya: ?Jika tidak bisa?.? Beliau menjawab: ?Mati segera.? (Raudhatul ?Uqalaa? Wa Nuzhatul Fudhalaa? karya Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti (Wafat 354 H) hlm 12 )

Read more...