Tag - kana

INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA"

إِنَّ وَ كَانَ وَ أَخَوَاتُهُمَا “INNA” DAN “KANA” SERTA “KAWAN-KAWANNYA” Kata إِنَّ (=sesungguhnya) dan كَانَ (=adalah) serta kawan-kawannya sedikit mengubah kaidah I’rab yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai berikut: 1) Bila Harf إِنَّ (=sesungguhnya) atau kawan-kawannya memasuki sebuah Jumlah Ismiyyah ataupun Jumlah Fi’liyyah [...]

Read more...

INNA" DAN "KANA" SERTA "KAWAN-KAWANNYA"

إِنَّ وَ كَانَ وَ أَخَوَاتُهُمَا “INNA” DAN “KANA” SERTA “KAWAN-KAWANNYA” Kata إِنَّ (=sesungguhnya) dan كَانَ (=adalah) serta kawan-kawannya sedikit mengubah kaidah I’rab yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai berikut: 1) Bila Harf إِنَّ (=sesungguhnya) atau kawan-kawannya memasuki sebuah Jumlah Ismiyyah ataupun Jumlah Fi’liyyah [...]

Read more...