Tag - hukumnya

Bagaimana Hukumnya Nikah Siri ???

Nikah siri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yg menjadi rukun terpenuhi. Namun perbedaan adl Anda tak mempunyai bukti otentik bila telah menikah atau dgn kata lain tak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yg mempunyai kedudukan yg kuat di dalam hukum.Namun perlu dipikirkan dgn sungguh-sungguh dan tak tergesa-gesa bila Anda memang ingin melakukan nikah sirri. Tidak ada salah Anda berjuang dahulu semaksimal mungkin utk memberikan pengertian kepada keluarga agar Anda [...]

Read more...

Darah Kebiasaan Wanita (05) Istihadhah Dan Hukum Hukumnya

Oleh : Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin ?Rahimahullah Istihadhah Dan Hukum-Hukumnya Makna Istihadhah Istihadhah ialah keluamya darah terus-menerus pada seorang wanita tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan. Dalil kondisi pertama, yakni keluamya darah terus-menerus tanpa henti sama sekali, hadits riwayat Al- Bukhari dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :“Ya Rasulullah, sungguh aku ini tak pemah suci “Dalam riwayat lain? “Aku mengalami istihadhah maka [...]

Read more...

Darah Kebiasaan Wanita (06) Nifas Dan Hukum-Hukumnya

Oleh : Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin ?Rahimahullah Nifas Dan Hukum-Hukumnya Makna Nifas Nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya ( 2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit.Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: “Darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas.” Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari. Dan maksudnva yaitu rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan nifas. Para ulama berbeda pendapat [...]

Read more...