Tag - alamat

ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG)

عَلاَمَات الْفَرْعِيَّة ALAMAT FAR’IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah melihat Alamat Ashliyyah atau tanda-tanda asli (pokok) dari I’rab yaitu baris Dhammah untuk I’rab Rafa’, baris Fathah untuk I’rab Nashab, dan baris Kasrah untuk I’rab Jarr. Diantara bentuk-bentuk Isim, [...]

Read more...

ALAMAT FAR'IYYAH (TANDA-TANDA CABANG)

عَلاَمَات الْفَرْعِيَّة ALAMAT FAR’IYYAH (TANDA-TANDA CABANG) Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah melihat Alamat Ashliyyah atau tanda-tanda asli (pokok) dari I’rab yaitu baris Dhammah untuk I’rab Rafa’, baris Fathah untuk I’rab Nashab, dan baris Kasrah untuk I’rab Jarr. Diantara bentuk-bentuk Isim, [...]

Read more...